Print Friendly, PDF & Email

Factoren die van invloed zijn op Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK)

Er zijn verschillende factoren die invloed hebben op het ontstaan of niet overgaan van Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK). Ze kunnen op verschillende manieren hun invloed uitoefenen. Over sommige daarvan heeft u zelf controle en andere factoren kunt u niet beïnvloeden. Het is voor uw herstel zinvol als u de verschillende factoren en de manier waarop ze kunnen bijdragen aan SOLK kunt herkennen.

Factoren die kwetsbaar maken

Iedereen is uniek en iedereen heeft sterke en minder sterke kanten. Met sommige eigenschappen worden mensen geboren en andere eigenschappen ontstaan door wat u heeft meegemaakt in uw leven. Sommige eigenschappen kunnen u kwetsbaar maken voor het ontwikkelen van SOLK. Maar ze kunnen u juist weer weerbaar maken tegen andere aandoeningen. Een kwetsbaarheid is dus niet altijd een zwakte. Gevoelige darmen kunnen u bijvoorbeeld helpen om gezond te blijven eten maar kunnen u ook kwetsbaar maken voor SOLK in de buik.

Uitlokkende factoren

Soms overkomt ons iets, waardoor ons leven verandert. Soms kiest men zelf voor een verandering. Een verandering in uw leven kan goed uitpakken voor uw gezondheid, of juist minder goed. Vooral in combinatie met een kwetsbaarheid kan een verandering het ontstaan van SOLK uitlokken. Uitlokkende factoren kunnen lichamelijk zijn, bijvoorbeeld het krijgen van een infectie, of in de overgang komen. Of ze kunnen geestelijk zijn, bijvoorbeeld iemand in uw omgeving komt te overlijden. Een uitlokkende factor haalt u uit balans. Als de balans niet goed herstelt, kan er SOLK ontstaan.

In standhoudende factoren

Sommige gewoontes die we hebben kunnen helemaal geen kwaad zo lang ons leven in evenwicht is. Maar als er SOLK ontstaan kan het gebeuren dat iemand met zijn of haar gewoontes de klacht als het ware in stand houdt. Een verandering in je leven vergt vaak een aanpassing van je gedrag. Uw manier van doen die normaal goed werkt voor u kan u een in stand houdende factor worden. Dan kan het gebeuren dat de klacht niet overgaat en je in een vicieuze cirkel terecht komt. Minder gaan bewegen is een factor die veel klachten in stand houdt. Veel mensen gaan in reactie op de klacht minder bewegen, hetgeen bedoeld is om tot rust te komen of de klacht de tijd te geven over te gaan. Voor veel klachten waarbij er geen lichamelijke schade is, is blijven bewegen echter gezonder.

Mengelmoes

Veel klachten worden veroorzaakt door een mengelmoesje van kwetsbaarheidsfactoren, uitlokkende of instandhoudende factoren. En veel factoren zijn zowel uitlokkend als in standhoudend. SOLK worden vaak veroorzaakt door een ingewikkelde interactie tussen veel dingen tegelijk. Het is dan belangrijk om voor uw unieke situatie de factoren die bijdragen aan uw klacht op te sporen. Dit lijkt makkelijker dan het is. Als het erg duidelijk was welke factoren met uw klacht te maken hebben dan had u het tenslotte zelf al wel opgelost. Het vergt vaak een multidisciplinair team en het bijhouden van dagboeken om de interactie tussen verschillende factoren duidelijk te krijgen en te veranderen.