Print Friendly, PDF & Email

Neuromodulatie

Bij Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) weten we niet waardoor de klachten veroorzaakt worden. We weten wél dat ze samen kunnen gaan met een andere werking van de hersenen. Alles wat we meemaken, voelen, doen of denken, gaat gepaard met hersenactiviteit. Als er dingen niet zoals normaal verlopen, dan verandert ook de hersenactiviteit. Het doel van neuromodulatie is:

‘Het veranderen van de hersenactiviteit of de zenuwgeleiding om te proberen de lichamelijke gevolgen van de onverklaarde klacht wat milder te laten worden.’
Onderzoek

Neuromodulatie is nog een vrij nieuwe behandeltechniek. Er wordt nog onderzoek naar gedaan en het is nog niet in veel ziekenhuizen beschikbaar. De behandeling staat hier toch op de website omdat verwacht wordt dat het in de toekomst vaker aangeboden zal kunnen worden.

Zenuwgeleiding

Onze lichamelijke sensaties, en dus ook onze lichamelijke klachten worden altijd via de zenuwen ervaren. Ook als we niet weten wat de oorzaak is van pijn, weten we wel hoe de pijnprikkels via de zenuwen naar onze hersenen verzonden worden. In onze hersenen worden ze bewust gemaakt. Daarna weten we dat we pijn hebben. Deze manier van pijn voelen is gelijk voor alle soorten pijn of andere SOLK. Ook het aansturen van onze ademhaling, onze darmen, onze spieren verloopt via onze hersenen en onze zenuwen.

Blokkeren of stimuleren

Neuromodulatie betekent letterlijk: het veranderen van de werking van de zenuwen. Dit kunnen de zenuwen in onze hersenen zijn, of de zenuwen die van onze hersenen naar de rest van ons lichaam lopen. We kunnen dan ook op verschillende plekken de activiteit veranderen. Bij TENS bijvoorbeeld, worden er lichte elektrische stroompjes door de huid gegeven, die de zenuwen vervolgens beïnvloeden. Zo kan het voelen van de pijn verminderd worden, ook als onbekend is waardoor de pijn is ontstaan. Bij (r)TMS bijvoorbeeld, wordt met een magnetische spoel de werking van het brein beïnvloedt. Zo kan bijvoorbeeld de kracht van de spieren toenemen.

Wind mee voor herstel

Neuromodulatie is geen wonderoplossing waarmee de klachten kunnen verdwijnen. Ook kan met neuromodulatie geen lichamelijke oorzaak voor klachten gevonden worden. Ook bij herstel van pijn door middel van spieroefeningen zal de hersenactiviteit veranderen! Neuromodulatie kan daarom alleen gebruikt worden als een extra steuntje in de rug bij het werken aan herstel. Via veranderingen in onze belasting en activiteit kunnen we vaak ook al veel herstel bereiken. Neuromodulatie kan wind meegeven hierbij.

Een voorbeeld:

Iemand met ernstige maar onverklaarde rugpijn die aan het trainen is in de sportschool. De huisarts heeft vastgesteld dat er geen sprake is van een hernia of een andere lichamelijk verklarende oorzaak. Hij heeft uitgelegd dat het belangrijk is om meer in beweging te komen. Door een zittend beroep wordt er weinig bewogen en kunnen de rugspieren geen ontspanning meer vinden. Inspanning helpt de spieren weer te ontspannen. Omdat dit al langere tijd zo is, is de rug in een verkeerde stand komen te staan, en zijn de spieren verkrampt. Er is sprake van een vicieuze cirkel. In de sportschool wil hij proberen hier iets aan te veranderen.

Na een week intensief trainen is de rugpijn niet beter geworden. Het blijkt moeilijk te zijn om een evenwicht te vinden tussen belasting en ontspanning. De fysiotherapeut legt uit dat de spieren weliswaar gebruikt en verstevigd moeten worden, maar ook is het belangrijk te leren voelen welke belasting te zwaar is. Nu dreigt de situatie te ontstaan dat in de sportschool fanatiek getraind wordt, maar daarna de rug teveel ontlast wordt omdat de training teveel pijn heeft veroorzaakt. Minder fanatiek trainen en in de dagen daarna wel in beweging blijven is het advies.

Als ondersteuning wordt TENS gebruikt. Door de zenuwen te prikkelen wordt de rugpijn minder sterk doorgegeven aan het brein. Hierdoor wordt minder pijn gevoeld en gaat hij vanzelf de rug weer normaler bewegen. Zo trekt de rug minder scheef, ontspant een beetje meer, en de spieren raken losser en steviger. Ook kan hij weer wat meer aandacht hebben voor de leuke dingen om hem heen, de kleinkinderen bijvoorbeeld, en hij gaat weer wat vaker eten koken, wat een hobby van hem is. De trainingen bij de fysiotherapeut gaan ondertussen door. In de loop van de maanden daarna blijkt er een beter evenwicht te zijn ontstaan, zowel in de rugspieren zelf, als in de belasting en ontspanning ervan.